POLYME CATION 1492 – KMR ANH QUỐC

Hóa chất Polymer Cation 1492

Hóa chất Polymer Cation 1492 là loại hóa chất công nghiệp có tên gọi khác là: Polymer Cation (CPAM), có công thức hóa học: (C3H5ON)n được tồn tại ở dạng tinh thể màu trắng. Đây là loại hóa chất được sử dụng rất phổ biến để xử lý nước thải. Hỗ trợ đông tụ dùng trong xử lý bùn, nước thải, ngành thủ công mỹ nghệ, ngành giấy, thức ăn gia súc,v.v…

Polymer Cation C1492 là tinh thể như đường, tan trong nước có độ nhớt cao, là chất hỗ trợ đông tụ dùng hoặc hỗ trợ lắng trong quá trình tách lỏng – rắn trong nhiều ngành công nghiệp như xử lý nước thải, xử lý bùn, thức ăn gia súc, dệt nhộm, ngành giấy, luyện kim. Polymer cation C1492 thích hợp với hầu hết các các loại nước thải và các loại bùn thải từ nhiều ngành công nghiệp. Đặc biệt, nó rất phù hợp với nước thải hay bùn thải từ các ngành sản xuất tinh bột khoai mì, ngành giấy, ngành thủy sản, ngành thức ăn gia súc, vv..

Danh mục: