NH4(OH)_Amoniac

Ngoại Quan: Là chất khí không màu, có mùi sốc đặc trưng. Có thể hòa tan mạnh trong nước tạo thành dung dịch NH3

– Công Thức: NH4OH hoặc NH3
– Qui cách: 220lít/phy
– Xuất xứ: Việt Nam
– Ứng dụng : Trong sản xuất phân bón,thuốc nhuộm tóc,thuốc duỗi tóc,chống đông mủ cao su…

Mô tả

Công ty Hóa chất Thiên Ân Sơn giới thiệu NH4(OH)_Amoniac dùng trong sản xuất phân bón,thuốc nhuộm tóc,thuốc duỗi tóc,chống đông mủ cao su.