NaOCl -Natri Hypocloric 10 “Nước Javel”

Ngoại Quan: Chất lỏng màu vàng nhạt

– Công Thức: NaOCl
– Qui cách: 35kg/phi
– Xuất xứ: Việt Nam
– Ứng dụng : Dùng trong công nghệ xử lý nước, phụ gia thuốc trừ sâu, làm chất tẩy màu trong công nghiệp sản xuất giấy, dệt,…

Mô tả

Công ty Hóa chất Thiên Ân Sơn giới thiệu NaOCl -Natri Hypocloric 10 “Nước Javel” Dùng trong công nghệ xử lý nước, phụ gia thuốc trừ sâu, làm chất tẩy màu trong công nghiệp sản xuất giấy, dệt,…