NaHCO3 – Sodium Bicarbonat

Ngoại Quan: Dạng bột màu trắng

– Công Thức: NaHCO3
            Hàm lượng 99.5{5da9c9deff4e4b47ec41ca5ccbabc27ea7fcce150203171f6b1c879292e68358}
– Qui cách: 25kg/bao
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Ứng dụng : Sử dụng trong các ngành dệt nhuộm, phân bón, cao su, xi mạ, gốm sứ

Mô tả

Công ty Hóa chất Thiên Ân Sơn giới thiệu NaHCO3 – Sodium Bicarbonat sử dụng trong các ngành dệt nhuộm, phân bón, cao su, xi mạ, gốm sứ