Lưu Huỳnh Vẩy

Ngoại Quan: Dạng vẩy, màu vàng

– Công Thức: S
– Qui cách: 25kg/bao
– Xuất xứ: Singapore, Việt Nam
– Ứng dụng : Nguyên liệu sản xuất phân bón, cao su, sản xuất đường.

Mô tả

Công ty Hóa chất Thiên Ân Sơn giới thiệu Lưu Huỳnh Vẩy dùng làm Nguyên liệu sản xuất phân bón, cao su, sản xuất đường.