Lưu Huỳnh – Sulfur

Ngoại Quan: Dạng bột màu vàng

– Công Thức: S
– Qui cách: 25kg/bao
– Xuất xứ: Korea
– Ứng dụng : Nguyên Liệu sản xuất phân bón, cao su, khử trùng mối.

Mô tả

Công ty Hóa chất Thiên Ân Sơn giới thiệu  Lưu Huỳnh – Sulfur làm nguyên Liệu sản xuất phân bón, cao su, khử trùng mối.