Lưu Huỳnh Cục – SULFUR LUMP

Ngoại Quan: Dạng cục, màu vàng

– Công Thức: S
S min 99.8 {5da9c9deff4e4b47ec41ca5ccbabc27ea7fcce150203171f6b1c879292e68358}
– Qui cách: 25kg/bao
– Xuất xứ: Philippin
– Ứng dụng : Nguyên liệu sản xuất phân bón, cao su, sản xuất đường.

Mô tả

Công ty Hóa chất Thiên Ân Sơn giới thiệu NH4(OH)_Amoniac dùng làm nguyên liệu sản xuất phân bón, cao su, sản xuất đường.