CaCo3 – Calcium Carbonate

Ngoại Quan: Bột đá vôi trắng dạng tinh thể hút ẩm
– Công Thức: CaCo3
CaO 55{5da9c9deff4e4b47ec41ca5ccbabc27ea7fcce150203171f6b1c879292e68358} min;
SiO2: 0,1{5da9c9deff4e4b47ec41ca5ccbabc27ea7fcce150203171f6b1c879292e68358} max
MgO: 0,5{5da9c9deff4e4b47ec41ca5ccbabc27ea7fcce150203171f6b1c879292e68358} max
Fe2O3: 0,03{5da9c9deff4e4b47ec41ca5ccbabc27ea7fcce150203171f6b1c879292e68358} max
Al2O3: 0,03{5da9c9deff4e4b47ec41ca5ccbabc27ea7fcce150203171f6b1c879292e68358} max
Độ trắng: 94{5da9c9deff4e4b47ec41ca5ccbabc27ea7fcce150203171f6b1c879292e68358} min
– Qui cách: 25 – 50kg/bao
– Xuất xứ: Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc
– Ứng dụng : Sử dụng trong nghành giấy, sơn, cao su, vật liệu xây dựng, thức ăn gia súc, thực phẩm, xử lý nước…

Mô tả

Công ty Hóa chất Thiên Ân Sơn giới thiệu CaCo3 – Calcium Carbonate sử dụng trong nghành giấy, sơn, cao su, vật liệu xây dựng, thức ăn gia súc, thực phẩm, xử lý nước…